Březen 2016

10 zajímavostí o morseově abecedě

2. března 2016 v 14:48
Pokud jste fanoušci kódování, telegrafie či radioamatérství, pak vás určitě bude zajímat následujících deset zajímavostí o morseově abecedě. Když se řekne "morseovka", jistě vám v hlavě naskočí nejen jméno jejího tvůrce Samuela Morse, ale také slova jako telegraf a podobně. Zde jsou zajímavá fakta o všem, co je s tímto fenoménem spojeno.


1. Prostředek komunikace
Ačkoliv již ne v takové míře, morseova abeceda je stále využívána jako prostředek komunikace na velké vzdálenosti, a to především v případech nouze, či v rámci radioamatérství.

2. Internet Viktoriánského období
Morseovka (společně s telegrafem) je někdy označována jako viktoriánský internet, což vyjadřuje její naprosto bezkonkurenční schopnost rychlého přenosu informací na velké vzdálenosti v 19. století. Až do jejího vynalezení byl nejrychlejším komunikačním prostředkem poštovní doručovatel na koni.

3. Po kom je pojmenována
Pojmenována je pochopitelně po svém tvůrci Samuelu Finley Breese Morseovi, který se narodil 27. 4. 1791 v Charlestownu v USA a zemřel 2. 4. 1872 v New Yorku v USA.

4. Začátky Samuela Morse
Dávno předtím než se Morse proslavil jako vynálezce, byl jedním z předních portrétních malířů ve Spojených státech amerických, který maloval dokonce i portréty několika amerických prezidentů a významných obchodníků.

5. Jeho osobní život
Ženatý byl celkem dvakrát. Jeho první manželkou byla Lucretia Pickering Walker, která však zemřela velice mladá, a to ve věku pouhých 25 let. Podle všeho byla právě její smrt impulsem pro vynález telegrafu. Samuel Morse se totiž kvůli pomalému způsobu doručování zpráv v té době dozvěděl o vážně nemoci své ženy tak pozdě, že se s ní nejen nestihl rozloučit, ale dokonce zmeškal i její pohřeb. Jeho druhou ženou byla Sarah Elizabeth Griswold. Z obou manželství měl celkem 7 dětí.

6. První telegrafní zpráva
Vůbec první zpráva morseovou abecedou poslaná pomocí telegrafu byla zaslána 24. 5. 1844 z hlavního města Spojených států amerických Wahingtonu DC do zhruba 65 kilometrů vzdáleného města Baltimore. Zprávou byl krátký úryvek z bible "Co to Bůh stvořil?".

7. První telegrafní linka
Vývoj telegrafu sám o sobě nestačil k tomu, aby začal být tento prostředek komunikace široce využíván. Proto kongres USA udělil Samuelu Morseovi grant ve výši 30 tisíc amerických dolarů, aby vynález takzvaně "dotáhl do konce" a vybudoval první telegrafní linku, která zajistí další rozvoj technologie.

8. Rekordní rychlost
Rekord v rychlosti komunikace pomocí morseovy abecedy měřený počtem odeslaných znaků za jednu minutu drží Bělorus Andrei Bindasov, který 6. 5. 2003 odeslal během jedné minuty úctyhodných 216 znaků. Jednalo se o smysluplný text kombinující množství různých znaků.

9. Mezinárodní význam a použití
V roce 1851 byla mezinárodní verze morseovy abecedy (založená na americké verzi) přijata jako univerzální prostředek komunikace.

10. Konec morseovky jako nouzového signálu

V roce 1999 bylo oficiálně ukončeno používání morseovy abecedy jako primárního nouzového signálu v námořnictvu a bylo nahrazeno modernějšími metodami dorozumívání. Přesto je však stále vyučována a respektována a je možné ji použít při volání o pomoc v případech, kdy není možné použít moderní technologie.