Únor 2016

Němčina, její specifické znaky a výslovnost

28. února 2016 v 20:56
Němčina je z hlediska vědeckého zařazení západogermánským jazykem. Po ruštině je v celé Evropě druhým nejpoužívanějším jazykem a v rámci EU se jedná o zcela nejpoužívanější jazyk vůbec. Úředním jazykem je v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Lichtenštejnsku, Lucembursku, Belgii a regionálně, či ve specifické formě také v Itálii, Namibii a také na Papui-Nové Guinei. Rodným jazykem je pro zhruba 100 milionů lidí, za druhý jazyk ho má okolo dalších 90 milionů a celkově se počet osob mluvících německy odhaduje na 200 milionů, což ji řadí mezi 10 nejrozšířenějších jazyků světa.
Písmena, speciální znaky a výslovnost

Pro zápis se využívá pro Evropu běžná latinka. Speciálním používaným znakem je takzvané ostré s - ß, které se ovšem na základě jazykové reformy z 90. let minulého století již tak často nevyužívá. V mnoha případech bylo nahrazeno prostým zápisem v podobě dvou po sobě jdoucích s, tedy ss. Například ve Švýcarsku se se zápisem ß prakticky vůbec nesetkáte, neboť zde využívají výhradně ss. Dalším specifikem tohoto jazyka je interpunkční znaménko zvané přehláska, které má podobu dvou teček. Používáno je výhradně u samohlásek a/o/u a poté tato písmena vypadají takto ä/ö/ü, např přehlasované u. Přehláska přitom mění výslovnost jednotlivých písmen. Více v tabulce níže.

Písmeno/písmena
Výslovnost
ä1
e, é
ck
k
chs
ks, chs
ei, ai, ey, ay
aj
eu, äu
oj
g
na konci slova jako ch
ie
i, nebo ije
ng
vyslovuje se nosově
ö2
e
ph
f
s
z
ss
s
ß
s
sch
š
sp
Na začátku slov šp
st
na začátku slov št
tion
cijon
tsch
č
z, tz
c
ü3
y
v
f, v cizích slovech pak v
w
v


Jak na speciální znaky na klávesnici

28. února 2016 v 19:14 | ASCII
Snad každý se nejednou potýkal se situací, kdy potřeboval napsat na počítači nějaký specifický znak, který se na ní běžně nevyskytuje a nevěděl, jak si s touto situací poradit. Realita je bohužel taková, že běžná klávesnice není z hlediska efektivnosti schopna pojmout takové množství znaků. Když se na to podíváme z jednoduchého úhlu, aby to bylo jasné všem, pak by musela být klávesnice dvakrát, možná třikrát větší, aby pokryla všechny, respektive téměř všechny alespoň někdy používané znaky. Z toho už je každému jasné, že taková klávesnice by na stole neskutečně překážela, nebo by ji třeba v případě notebooků nebylo možné na tak malý prostor vměstnat. Dobře, řeknete si, ale co mám jako uživatel dělat, abych nějaký byť ne příliš často používaný znak napsal v situacích, kdy to potřebuji. Řešení je hned několik. Některá jsousofistikovaná, některá jsou naopak dost pitomá, nicméně fungují. Pojďme se tedy podívat na to, jak si pomoct.

ASCII klávesové zkratky


Tato metoda je jednou z nejsofistikovanějších vůbec a je zcela univerzální. Má jen jeden jediný háček. Tím je přítomnost numerické klávesnice na klávesnici. Numerická klávesnice je takových těch devět číselných kláves napravo od části, kde píšeme písmena a tak podobně. Ten zmiňovaný háček je právě v tom, že na mnoha (zvláště menších a v dnešní době hojně používaných laptopech) tato část chybí. Pokud takovou numerickou část klávesnice na laptopu postrádáte, máte zkrátka smůlu a ASCII kódy nelze pro zápis speciálních znaků využít. Na klasických stolních počítačích a na větších noteboocích však tato sekce je a vy proto můžete ASCII klávesové zkratky směle používat. Jejich podstatou je stisknutí a držení levého Alt a následné vyťukání příslušného číselného kódu na numerické klávesnici. Stačí jen znát příslušný číselný kód pro daný symbol. Kupříkladu pro zápis obráceného lomítka je tento kód 92. Kódy pro konkrétní znaky musíte znát pochopitelně z paměti, vytisknout si je na papír, nebo je vždy v případě potřeby vyhledat na internetu. Za účelem naučení, či případného urgentního vyhledání ASCII kódu pro daný symbol můžete navštívit třeba podstránku ASCII tabulka na webovém portálu Znakynaklavesnici.cz, kde je tato problematika dopodrobna vysvětlena a kde najde vše, co v tomto ohledu budete potřebovat.

Jiné způsoby

Existuje také celá řada dalších způsobů, jako například použití pravého Alt (Alt Gr). Jestli však jako mnoho dalších běžných uživatelů řešíte tuto problematiku jednou za pomyslný uherský rok, doporučuji zadat do vyhledávače jednoduše třeba "znak paragrafu", nebo cokoliv jiného co hledáte a někde ve výsledcích vyhledávání tento znak uvidíte. Ten pak stačí jen pomoci myši označit, zkopírovat (Ctrl+C) a vložit (Ctrl+V). Hotovo dvacet. Je to sice jalové, ale funguje to.